Алумино-термитно заваряване

Извършваме алуминотермитни заварки на релси тип 49Е1 (S49), 60Е1 (UIC60) и преходи между двата типа. Заварките извършваме с консумативи на фирмата ELEKTROTHERMIT по метода SoWoS.Разполагаме с 10 висококвалифицирани заварчици сертифицирани от ELEKTROTHERMIT, които всяка година полагат контролен изпит пред специалист от фирмата. Разполагаме с необходимите машини и специализирано оборудване, което ни позволява да постигаме висока производителност и качество.По този метод сме направили повече от 12 000 заварки по железопътната инфраструктура. Наши клиенти са ДП «НКЖИ», ДП «ТСВ», Трейс, ОХЛ ЖС, ТЕРНА, GCF и други.

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас