Изправяне на деформирани краища

Изправяме огънати краища на релси в наставите чрез пластична деформация, нагряване, наваряване и последващо шлайфане. Използваме специална релсоогъваща машина, при използването на която не е необходимо при подпрените настави предварително да се изваждат двойните траверси. При наличие на откъртвания (счупвания) или смачкване на главата на релсата след изправянето се възстановява профила и чрез наваряване и шлайфане. Технологияте е патентоване през 2005г.

titan_100

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас