Железорешетъчни стълбове

Притежаваме конструктивна документация за цялата гама железорешетъчни стълбове за контактна мрежа използвани на територията на Р.България. По заявка на клиента произвеждаме заварени /монолитни/ конструкции или такива на отделни звена, с възможност за монтаж на място с високоякостни болтови съединения.  Осигуряваме различни видове защитно покритие:

•          горещо поцинковане - БДС EN ISO 1461:2000;

•          галванично поцинковане - БДС EN ISO 4042;

•          антикорозионно покритие от друг вид;

Производството на железорешетъчните стълбове извършваме на специални стендове, с което постигаме необходимата праволинейност и точност. Заварките се изпълняват от висококвалифицирани заварчици. С ултразвукова дефектоскопия контролираме качеството им. Произвеждаме и стоманорешетъчни стълбове за електропреносната мрежа за мрежи ниско и средно напрежение, както и монтажна арматура за тях.

 Стълб_ЖР  стулб_гара

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас