Нестандартни стрелки

Нестандартни стрелки, кръстолиния и дилатационни устройства. По конкретни задания от нашите клиенти проектираме и произвеждаме нестандартни стрелки и кръстолиния за индустриални, пристанищни жп клонове, минни жп линии, кръстолиния между железопътни и трамвайни линии и други. При необходимост и желание на клиента извършваме предварителен монтаж на стрелките върху траверси, подготовка на земното платно, влагане на място, баластиране и нивелиране.

Нестандартна стрелка

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас