Изолирани обтяжки

        Произвеждаме изолирана обтяжка за коригиране и временно укрепване на междурелсието на железния път.

       Гайките от двете страни дават възможност за промяна и фиксиране на желаното междурелсово разстояние. Тя осигурява изолация от 2.106 Ω

•          За междурелсие 1435 мм.

 обтяжки

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас