Партньори

Компанята ни партнира с водещи български фирми в областта на строене не железен път. Благодарение на доброто си сътрудничество с тях, имаме възможността да предложим добри услуги и високо качество на работата ни. Работим също така и като подизпълнители на чуждестранни фирми строящи железен път у нас.

ТСВ

ТСВ

РВП

РВП-Илиянци

ИНЖ строй

Инжстрой инженеринг

TRACE

TRACE

БДЖ

БДЖ

Arranz acinas

Arranz Acinas

GEA21

GEA21

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас