Патенти

Внедрените патенти и полезни модели които са внедрени в практиката са:

1. Съединение за закрепване на елементи на релсов път 63091В1, заявено 16.09.1996г.

2. Съединение за заключване на езиците на железопътни стрелки 64769 заявено на 12.11.2003 г. 

3. Възстановяване на първоначалната геометрична форма и здравина на краищата на съединени релси в железен път 66078 заявено на 17.07.2008 г. 

4. Еластично подложно скрепление за железен път в криви 1330 01 заявено на 20.01.2010 г.

5. Конструкция на релсово скрепление 1283 заявено на 31.05.2014 г.

Полезен модел 1308Полезен модел 1330

Полезен модел 1383Изобретение 66078

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас