Обява за работа: Експерт изследовател (8)

16.11.2018

Експерт изследовател по проект: инженер, специалист по обработващи машини за химикотермични и термични обработки

 Във връзка с изпълнението на проект, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0345-C01 „Изследвания за създаване на иновативна технология за автоматизирано производство на стоманени еластични елементи с приложение в железопътното строителство“, където ДЕНДРИТ ООД е бенефициент, търсим най-подходящият кандидат за позицията:

Квалификация и отговорности 

Висше техническо образование - инженер, специалист по обработващи машини за химикотермични и термични обработки. Квалификация - електрозахранване и електрообзавеждане. Професионален опит в областта машиностроителните конструкции 20 години. Отговорности по проекта: - Участие в проучвания и анализи на съществуващи и прилагани технологии и съоръжения за производство на стоманени еластични елементи; - Участие в създаване на идейна конструкция и функционална схема на пилотната линия; - Участие в създаване на технико-икономически задания за разработване на иновативната технология и на пилотната линия за изследвания и експериментална проверка; - Участие в провеждане на експериментите, съгласно инструкциите за опитно прилагане на иновативната технология и на пилотната автоматизирана линия; - Участие в пилотното производство на 400 бр. стоманени еластични елементи; - Провеждане на консултации при конструирането и изработването на пилотната линия. Период на ангажираност по проекта - 18 месеца. Трудов договор за 8 часа работно време в гр. Червен бряг.

Последни новини

27.01.2021

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

25.03.2019

„Дендрит“ ООД обявява публична покана до всички заинтересовани лица

„Изработка и предварително тестване на пилотна линия за изследвания и проверка на иновативна технология за автоматизирано производство на еластични скоби СЕ-1 и СЕ-2.”

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас