Новини

16.11.2018

Обява за работа: Експерт изследовател (8)

Експерт изследовател по проект: инженер, специалист по обработващи машини за химикотермични и термични обработки

16.11.2018

Обява за работа: Експерт изследовател (7)

Експерт изследовател по проект: студена обработка на металите

16.11.2018

Обява за работа: Експерт изследовател (6)

Експерт изследовател по проект: инженер, специалист по машиностроителни конструкции

16.11.2018

Обява за работа: Експерт изследовател (5)

Експерт изследовател по проект: инженер, специалист по металообработка

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас