Новини

25.03.2019

„Дендрит“ ООД обявява публична покана до всички заинтересовани лица

„Изработка и предварително тестване на пилотна линия за изследвания и проверка на иновативна технология за автоматизирано производство на еластични скоби СЕ-1 и СЕ-2.”

16.11.2018

Обява за работа: Експерт изследовател (8)

Експерт изследовател по проект: инженер, специалист по обработващи машини за химикотермични и термични обработки

16.11.2018

Обява за работа: Експерт изследовател (7)

Експерт изследовател по проект: студена обработка на металите

16.11.2018

Обява за работа: Експерт изследовател (6)

Експерт изследовател по проект: инженер, специалист по машиностроителни конструкции

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас