Предходни релси

Изработваме преходи между различните видове ж п. релси, между железопътни и трамвайни релси, между стеблени и безстеблени релси. Преходите изработваме посредством изковаване на краищата на релсите и последващо заваряване. Имаме изработени повече от 500 преходи между различни видове релси.

Prehod

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас