Преработване на езици

Възстановяваме всички видове езици чрез наваряване с износоустойчив материал и последяваща механична обработка. Изработваме нови езици от релсов и езиков профил. Преработваме употребявани езици за стрелки R300 в езици за стрелки R190, от прави езици в отклонителни и еластични езици от такива на пети. Преработените езици има същите якостни и геометрични характеристики като новите. Могат да бъдат влагани както във ведомствени, така и в гарови коловози на железопътната инфраструктура. Гаранционният им срок е 30 месеца от датата на влагане.

 

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас