ЖП и трамвайни стрелки

Изработване на трамвайни стрелки

Изработваме нови трамвайни стрелки с петови и еластични езици, с ръчни обръщателни механизми и автомати, с блокови и съставни сърца. Към стрелките са монтирани кутии и нагреватели осигуряващи езиковата уредба и обръщателния механизъм против замръзване. Изработваме специални трамвайни стрелки по задание и техническа документация на клиента. Към момента на територията на гр. София са изработени и монтирани от фирма „Дендрит-Бахаров” ЕООД над 100 бр. нови различни видове трамвайни стрелки.

Рециклиране на ЖП стрелки

Рециклиране на стрелки и стрелкови частиОт сработени, негодни за употреба или със счупени елементи стрелки, след рециклирането предаваме на клиентите ни стрелки, годни за влагане и в главните жп коловози. При рециклирането се извършват следните по-важни процеси:

1.         Разглобяване и почистване на отделните елементи

2.         Дефектоскопиране, измерване и оценка състоянието на частите

3.         Подмяна на детайлите които не подлежат на възстановяване

4.         Възстановяване на износените части чрез наваряване

5.         Механично обработване на наварените детайли

6.         Дефектоскопиране

7.         Монтиране на отделните елементи и проверяване на размерите по чертеж

8.         Подмяна на стрелкови болтове и други скрепителни елементи с нови

Имаме опит и в рециклирането на стрелки с високоманганови сърца.На ремонтираните стрелки и стрелкови части даваме 36 /тридесет и шест/ месечна гаранция при правилен монтаж и експлоатация.

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас