Наваряване на релси

Ивично наваряване

Вълнообразното износване на релсите фирмма ДЕНДРИТ отстранява по два начина. Първият начин е чрез наваряване и последващо шлифоване на главата на релсата. За целта сме създали автомат за наваряване с който наваряваме подфлюсово до възстановяване на пълния и профил. По същата технология може да бъде възстановено и страничното износване на улейните релси. Наварения метал обезпечава по-голяма износоустойчивост от новата релса.

Цялостно наваряване

Извършваме възстановяаване на целостта на главата на релсата на място в железния път чрез наваряване и последващо шлифоване. Обект на такова възстановяване са пробуксувания, вкопавания и отчупвания на краищата на железопътни и трамвайни релси.  С помощта на автомат, наша разработка, подфлюсово наваряваме износените зони с материал, значително по – твърд от основния. Въстановяването на параметрите на релсите се осъществява без да се затруднява движението и без необходимост от допълнителни ремонтни дейности

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас