Ремонт на железен път

Извършваме строителство и ремонт на железния път и стрелките в индустриални ж.п. линии, като в зависимост от условията и изискванията на клиентите обхващаме всички етапи на строителството – от проектиране на пътя и съоръженията до узаконяване на обекта. Имаме сериозен опит в строителството на железен път както на баластова, така и на безбаластова основа. Строим и ремонтираме и железен път тип "прелезен" в производствени халета и площадки подходящ за комбинирано използване и от автомобилен транспорт. Изграждаме и ремонтираме и ж.п. прелези. ПРОБА!

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас