Възстановяване на проектната скорост в криви

На железн път със стоманобетонови и дървени траверси При експлоатация на железния път в криви с малък радиус  се увеличава междурелсието над допустимите стoйности. Това се дължи на странични сили и на несъвършенства в релсовите скрепления. Ние решаваме проблема чрез внедряване на нови скрепления. Стабилизирането се извършва без изваждане на траверсите от пътя. На място, старото релсово скрепление се заменя с ново. За целта са разработени нови конструкции на релсово скрепление, специализирани технологии и съоръжения. Новите конструктивни варианти са предназначени за стоманобетонови и дървени траверси.

 

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас