Рециклиране на трамвайни стрелки

Рецикираме и преработваме износени трамвайни стрелки с цел повторното им влагане в пътя и по този начи удължавме техния експлоатационен период. Правим дефектоскопия на износените детайли, наваряваме ги и с механична обработка постигаме геометрията на нови детайли като след наваряването износоустойчивоста по повърхнината на търкаляне е по-висока. Негодните детайли заменяме с нови. Също така произвеждаме и резервни части за трамвайни стрелки. Рециклираните стрелки намират приложение в трамвайните депа.

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас