Цялостно наваряване

Извършваме възстановяаване на целостта на главата на релсата на място в железния път чрез наваряване и последващо шлифоване. Обект на такова възстановяване са пробуксувания, вкопавания и отчупвания на краищата на железопътни и трамвайни релси.  С помощта на автомат, наша разработка, подфлюсово наваряваме износените зони с материал, значително по – твърд от основния. Въстановяването на параметрите на релсите се осъществява без да се затруднява движението и без необходимост от допълнителни ремонтни дейности.

 цялостно наварена релса

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас