Заваряване на релси

Алуминотермитно

Фирма Дендрит извършва заварки на всички видове релси (49Е1, 60Е1, Ri60, Ri60R2, NT, KR70, KR120 и др.). Извършваме заварките по два метода: алуминотермитно и ръчно електродъгово. И по двата метода имаме опит повече от 20 години. В тази дейност основни партньори през годините  са  НКЖИ, Столичен електротранспорт, Аурубис и др. Работим като подизпълнители на фирмите подновяващи железния път по ОП Транспорт. 

 

Ръчно електродъгово

По този метод фирма ДЕНДРИТ извършва заварки на всички видове и типове железопътни, трамвайни, кранови релси. Заваряваме счупени сърца и други елементи на железопътни и трамвайни стрелки.При ръчното електродъгово заваряване използваме различни електроди, които обезпечават достатъчна якост, жилавост и еластичност на заваръчния шев в петата, шийката и главата на релсата и електроди с които се постига износоустойчива повърхнина на търкаляне.Този метод се характеризира с малка зона на термично влияние и голяма универсалност.По този метод сме направили повече от 20 000 заварки

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас