Наваряване на релси

Вълнообразното износване на релсите отстраняваме по два начина. Първият начин е чрез наваряване и последващо шлифоване. За целта сме създали автомат за наваряване с който подфлюсово наваряваме главата на релсата до възстановяване на пълния и профил. Този метод е изключително подходящ и ефективен за наваряване на трамвайни релси. Така може да бъде възстановено и страничното износване на улейните релси. Наварения метал обезпечава по-голяма износоустойчивост от новата релса. Вторият начин за премахване на вълнообразното износване, който прилагаме е чрез шлифоване на главата на релсата. Разполагаме с релсошлифовална машина, която е снабдена с копирно устройство и позволява шлифоването на целия профил на главата на релсите Машината е достатъчно мобилна и може да шлайфа само засегнатите участъци от пътя без да се налага шлифоването му по цялото протежение

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас