Неутрализация на БРП

Неутрализация на БРП

1.         Неутрализация при достигане на подходящи температури в допустимия температурен интервал на полагане на БРП

2.         Неутрализация с принудително напрягане на релсите, когато температурите са по-ниски от долната граница на допустимия интервал на неутралната температура.

Разполагаме с висококвалифицирани екипи снабдени със съвременно оборудване, машини и приспособления, които обезпечават висока точност на неутрализацията и голяма производителност. В последните години сме извършвали неутрализация на повече от 250 км. безнаставов релсов път като подизпълнител на ДП”НКЖИ”, ДП”ТСВ”, „ОХЛ ЖС” АД, „ТЕРНА” АД, Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a. клон България и други.

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас