Заваряване на релси

Алумино-термитно заваряване

Извършваме алуминотермитни заварки на релси тип 49Е1 (S49) и 60Е1 (UIC60).Заварките извършваме с консумативи на фирмата ELEKTROTHERMIT по метода SoWoS.Разполагаме с 9 висококвалифицирани заварчици сертифицирани от ELEKTROTHERMIT, които всяка година полагат контролен изпит пред специалист от фирмата.Разполагаме с необходимите машини и специализирано оборудване, което ни позволява да постигаме висока производителност и качество.По този метод сме направили повече от 10 000 заварки като подизпълнители на ДП «НКЖИ», ДП «ТСВ», ЖС Бърно, ОХЛ ЖС, ТЕРНА, CLF и други.

Ръчно електродъгово заваряване

По този метод извършваме заварки на всички видове и типове железопътни, трамвайни, кранови релси.Заваряваме и счупени сърца на железопътни и трамвайни стрелки.При ръчното електродъгово заваряване използваме различни електроди, които обезпечават достатъчна якост, жилавост и еластичност на заваръчния шев в петата, шийката и главата на релсата и електроди с които се постига износоустойчива повърхнина на търкаляне.Този метод се характеризира с малка зона на термично влияние и голяма универсалност.По този метод сме направили повече от 20 000 заварки.

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас